Logo
Çerez Aydınlatma Metni ve Politikası

Doğuş D Expert Ekspertiz Ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (“D EXPERT” veya “Şirket”) olarak internet sitemizi ziyaret eden ve bizimle elektronik olarak iletişim kuran herkesin kişisel verilerine saygı göstermekteyiz. İnternet sitemizin ziyaret edilmesi sırasında otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle kaydettiğimiz ve elektronik olarak bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, öncelikle taleplerinizin yerine getirilmesini temin edebilmek, daha sonra ise DEXPERT olarak size daha iyi hizmet sunmak amacıyla kullanılmaktadır. İşbu Çerez Kullanımı Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, aşağıda belirtilen amaçlarla toplanan kişisel verilere ilişkin olarak internet sitemizi ve diğer platformlarımızı ziyaret eden ilgili kişilerin aydınlatılması amacıyla kaleme alınmıştır.  
Bu Aydınlatma Metni’nde Şirketimiz kontrolü dışındaki uygulamalar, üçüncü taraf internet siteleri ve platformların topladığı bilgileri, üçüncü taraf sitelerin, internet sitemizdeki bağlantılar üzerinden topladığı bilgileri veya sponsor olduğumuz veya katıldığımız üçüncü taraf siteleri üzerindeki başlıklar, kampanyalar ve diğer reklam veya tanıtımları kapsamamaktadır. Üçüncü tarafların kendi internet siteleri yoluyla topladığı, sakladığı ve kullandığı kişisel verilere yönelik yapılan işlemlerden Şirketimiz sorumlu değildir. 
Çerezler  Günümüzde neredeyse her internet sitesinde çerez kullanılmaktadır. Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir deneyim sağlamak için, çoğu internet sitesi gibi biz de çerez kullanıyoruz. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından oluşturulan ve internet sitesi tercihleriniz veya profil bilgileriniz gibi göz atma bilgilerini saklayan ve cihazınıza yerleştirilen küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, bir internet sitesini ilk ziyaretiniz sırasında tarayıcınız aracılığıyla cihazınıza depolanabilirler. Aynı siteyi aynı cihazla tekrar ziyaret ettiğinizde tarayıcınız cihazınızda site adına kayıtlı bir çerez olup olmadığını kontrol eder. Eğer kayıt var ise, kaydın içindeki veriyi ziyaret etmekte olduğunuz internet sitesine iletir. Bu sayede internet sitesi, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğinizi anlar ve size iletilecek içeriği de ona göre tayin eder. Çerezler aracılığıyla web trafiği analiz edilmekte ve web uygulamalarınız tercihleriniz doğrultusunda kişiselleştirilebilmektedir.

Şirketimiz tarafından kullanılan çerezler bilgisayarınıza zarar vermez ve virüs içermez. 


Kullanılan Çerezler ve Kişisel Veri İşleme Amaçları 

İnternet sitemizde bizim kullandığımız birinci parti çerezler ve üçüncü taraf çerezleri bulunmaktadır. Üçüncü taraf çerezler Şirketimiz tarafından değil, diğer şirketler tarafından yönetilmektedir. Kullanım ömrüne göre ise oturum çerezleri ve kalıcı çerezler bulunmaktadır. Oturum çerezleri internet sitemizi veya platformu terk etmenizle silinir. Kalıcı çerezler ise internet sitemizi veya platformu terk ettikten sonra da sizlerin cihazlarında kalmaya devam eder. Kullanım amaçlarına göre ise çerezler (i) zorunlu çerezler, (ii) işlevsellik çerezleri, (iii) analitik çerezler ve (iv) ticari çerezler olarak incelenebilmektedir. Aşağıda bu çerezlerle işlenen kişisel verilerinize ve işleme amaçlarına yer verilmektedir. 


Performans Çerezleri

 

Bu çerezler, web sitesinin çalışma şeklini geliştirmek için kullanılmaktadır. Ziyaretçiyi tanımlayan bilgileri toplamaz. Ziyaretçilerin web sitesini nasıl kullandıklarına (Örneğin web sayfalarında hata mesajı alıp almadıkları) ilişkin bilgileri içermektedir


Zorunlu Çerezler


En önemli çerezler zorunlu çerezlerdir. Zorunlu çerezler internet sitemizde gezinti yapmanıza, kullanım hesabı oluşturmanıza, giriş yapmanıza, oturumunuzun devam etmesine imkan tanır. Bu çerezler internet sitesi ve platformlarımızın çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek, internet sitemizin, platformların ve ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek amacıyla kullanılmaktadır.  


Reklam veya Hedefleme Çerezleri


Ticari çerezler internet sitemiz ve diğer platformlarda ürün ve hizmetlerimizin tanıtım ve reklamlarını yapmak, size özel kişiselleştirilmiş reklamlar sunmak, reklam ve tanıtım faaliyetlerinizi analiz etmek ve geliştirmek, sizlerin ürün alma eğilimlerini hesaplanmak, ürün ve hizmetlere bağlılığının artırılmasına yönelik aktiviteleri planlamak ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek amacıyla kullanılan çerezlerdir. Bu amaçla üçüncü parti çerezler de kullanılmaktadır. Bu çerezleri ile görüntülediğiniz sayfalar, sayfalarda çıkan reklamlara tıklanıp tıklanmadığı, bu kapsamda alışveriş ve tüketim tercihleriniz, reklama yönlendirildikten sonra reklam konusu ürün ve hizmeti satın alıp almadığınız gibi kişisel verileriniz işlenmektedir. 


Üçüncü Taraf Çerezleri 


Yukarıdaki açıklamalar kapsamında internet sitemizde yer alan üçüncü taraf çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır: 

Çerezin Adı 

Çerezin tipi 

Kullanım Amacı 

CookieSealConsent 

Zorunlu Çerezler 

Ziyaretçilerin açık rıza tercihlerinin kaydedilmesini sağlar. 

SRM_B 

Zorunlu Çerezler 

Toplanan kullanıcı verileri özel olarak kullanıcıya veya cihaza uyarlanmıştır. Usercan ayrıca yüklü web sitesinin dışında takip edilerek ziyaretçinin davranışının bir resmini oluşturur. 

_gat 

Performans Çerezleri 

Google Tag Manager'ı kullanırken Google Analytics Server isteklerinin sayısını izlemek için kullanılır. 

_dc_gtm_UA-119275961-1 

Performans Çerezleri 

Google Analytics sunucu isteklerinin sayısını izlemek için kullanılır. 

_clck 

Performans Çerezleri 

Bu çerez, ziyaretçilerin bir web sitesini nasıl kullandıklarına dair bilgileri depolamak ve web sitesinin nasıl yaptığına dair bir analiz raporu oluşturmaya yardımcı olmak için Microsoft Clarity tarafından yüklenir. Ziyaretçiler sayısı, geldikleri kaynak ve sayfalar anonim bir biçimde ziyaret edilen veriler. 

_gid 

Performans Çerezleri 

ID, son etkinlikten sonra 24 saat boyunca kullanıcıları tanımlamak için kullanılır 

_ga_DDRSEQZD59 

Performans Çerezleri 

Kullanıcıları tanımlamak için kullanılan kimlik. 

_ga 

Performans Çerezleri 

Kullanıcıları tanımlamak için kullanılan kimlik. 

_clsk 

Performans Çerezleri 

Ziyaretçilerin bir web sitesini nasıl kullandıklarına dair bilgileri depolamak ve web sitesinin nasıl yaptığına dair bir analiz raporu oluşturmaya yardımcı olmak için Microsoft Clarity tarafından yüklenir. Ziyaretçiler sayısı, geldikleri kaynak ve sayfalar anonim bir biçimde ziyaret edilen veriler 

CLID 

Performans Çerezleri 

Çerez, gömülü Microsoft Clarity komut dosyaları tarafından ayarlanır. Bu çerezin amacı ısı haritası ve oturum kaydı içindir. 

SM 

Performans Çerezleri 

Bu, Web Sitesinin Dahili Analytics için kullanımını ölçmek için kullandığımız bir Microsoft çerezidir. 

IDE 

Reklam veya Hedefleme Çerezleri 

Bu çerez, DoubleClick/Google Marketing Suite'teki reklam kampanyalarının hedeflenmesi, analiz edilmesi ve optimizasyonu için kullanılır 

_gcl_au 

Reklam veya Hedefleme Çerezleri 

Google Adsense tarafından, hizmetlerini kullanarak web sitelerinde reklam verimliliğini denemek için kullanılır. 

_fbp 

Reklam veya Hedefleme Çerezleri 

Facebook tarafından üçüncü taraf reklam verenlerden gerçek zamanlı teklif gibi bir dizi reklam ürünü sunmak için kullanılır. 

MUID 

Reklam veya Hedefleme Çerezleri 

Microsoft sitelerini ziyaret eden benzersiz web tarayıcılarını tanımlar. Bu çerezler reklam, site analizi ve diğer operasyonel amaçlar için kullanılır. 

MR

Reklam veya Hedefleme Çerezleri 

Analytics amacıyla bilgi toplamak için kullanılır. 

ANONCHK 

Reklam veya Hedefleme Çerezleri 

Bing arama motorundaki reklamlardan gelen tıklamaların raporlama amacıyla ve kişiselleştirme için doğrulandığından emin olmak için bir kullanıcı oturumu için oturum kimliğini depolamak için kullanılır 

 

Yukarıdaki işleme amaçları dışında çerezler aracılığıyla toplanan tüm kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla da işlenebilmektedir: 

 • Ticari elektronik ileti gönderilmesine onay verilmesi durumunda, gönderilen iletilerin kapsam ve içeriğinin çerezlerle toplanan veriler doğrultusunda geliştirilmesi ve kişiselleştirilmesi,
 •  D EXPERT’in 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve sair mevzuat kapsamında yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, 
 • Yukarıda belirtilen faaliyetlerin yürürlükteki mevzuata uygun yürütülmesi, hukuken yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve hukuk işlerinin takibi ve gereken durumlarda savunma hakkımızın kullanılması, 
 • Yukarıda belirtilen faaliyetlerin ilişkin toplanan kişisel verilerin bu süreçlerin icrası kapsamında saklama, depolama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, 
 • Yukarıda belirtilen faaliyetlerin kapsamında toplanan bilgi ve verilere yönelik olarak bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi.  


Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemleri 

Yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi, belirtilen kişisel veri amaçları dikkate alınarak, internet sitemiz ve diğer platformlarımızda bulunan çerezler (cookies), flash çerezler ve web analizleri (çerezler ve benzeri teknolojik araçlar bundan böyle "çerezler" olarak anılacak) gibi otomatik araçlarla toplamaktayız. Çerezler ile ayrıca sizin tarafınızdan kendi isteğiniz ile paylaşılan veriler de işlenmektedir. Bu kapsamda örneğin internet sitemize kayıt olduğunuzda kişisel verileriniz (örneğin; ad-soyad, e-posta adresi, iletişim bilgileri, cinsiyet vb.) ilgili internet sitemizde yer alan formlar aracılığıyla da elde edilmektedir. Bu veriler, işlenme amaçları doğrultusunda ve bu amaçla sınırlı kalmak kaydıyla kullanılmaktadır. 

Son olarak, eğer paylaşılmasına izin verdiyseniz, diğer kaynaklardan kişisel verilerinizi elde edebiliriz. Buna kamuya ait veri tabanları ve veri toplayıcıları gibi ticari olarak mevcut kaynaklar ve üçüncü kişilerden gelen bilgiler dahil olabilir.  


Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri 

Zorunlu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddeleri kapsamında, “sözleşmenin kurulması ve ifası”, “kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve “hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.  
Analitik ve işlevsellik çerezleri ile ticari çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddeleri kapsamında, “açık rızanızın varlığı” hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir. 
Söz konusu kişisel verileriniz kanunlarda açıkça öngörülmesi ve haklarımızın kullanılması için gerekli olması hukuki sebeplerine dayalı gerektiğinde mahkemelere ve yetkili mercilere aktarılabilecektir. 
 


Kişisel Verilerinizin Aktarılması 

Kişisel verileriniz açık rızanız olmaksızın veya mevzuatta öngörülmesi hali dışında işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilenler haricinde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. 
Yukarıda da belirtildiği gibi, kişisel verileriniz ayrıca üçüncü taraf çerezler aracığıyla toplanarak yukarıda belirtilen üçüncü taraf şirketlere aktarılmaktadır. Bunun yanı sıra, kişisel verilerinizi Şirketimiz için teknik destek hizmetleri ve her türlü altyapı ve hizmet sağlayan ve/veya pazarlama hizmetleri sunan üçüncü kişi veri işleyenlerle paylaşabiliriz.
Söz konusu kişisel verileriniz hukuki taleplere karşı savunma hakkımızın kullanılması ve hukuki işlerin takibi için gerektiğinde mahkemelere ve yetkili mercilere aktarabilecektir. 
 
Şirketimiz  tarafından işlenen tüm kişisel veriler, işlenme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca veya gerekli durumlarda kanuni zamanaşımı süreleri boyunca saklanacak, bu sürelerin sona ermesini takiben Şirketimiz tarafından silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.  
 

Çerezlerin Engellenmesi 

Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek veya silmek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir. İnternet sitemizde bulunan çerezleri kısmen veya tamamen devre dışı bırakmak için "Çerez Ayarlarını Yönet" tuşuna basıp dilediğiniz ayarlamaları yapabilirsiniz. İnternet sitemizde bulunan çerezleri kısmen ya da tamamen devre dışı bırakmanız durumunda hesabınızı/hesaplarınızı tanıyamayacağımız ve ilişkilendiremeyeceğimiz için internet sitelerimizdeki bazı özelliklerin ve hizmetlerin düzgün çalışmayacağını ve sitemizin tüm işlevini gösteremeyeceğini belirtmek isteriz. 
İnternet sitemizde kullanılan üçüncü taraf tarayıcıların çerezlere izin verme ya da çerezleri engelleme veya silme talimatlarına aşağıdaki linklerden ulaşılması mümkündür: 

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/delete-cookies-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09 

MozillaFirefox: https://support.mozilla.com/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectslug=Cookies&redirectlocale=en-US 

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en 

Safari: https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac 

Opera: https://security.opera.com/en/ 


6698 sayılı Kanun Kapsamında Haklarınız 
Kanun’un 11. maddesi uyarınca toplanan kişisel veriler ile ilgili olarak veri sahipleri; 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 
   
  Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, (i) D EXPERT’un internet sitesinde yayınlanan başvuru formunu (“Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu”) doldurup imzaladıktan sonra ıslak imzalı olarak, kimlik tespitini sağlayacak belgeler ile birlikte Şirketimize bizzat elden teslim edebilirsiniz veya (ii) Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formunu ıslak imzalı bir kopyasını Şirketimiz adresine noter vasıtasıyla gönderebilirsiniz veya (iii) Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formunu “güvenli elektronik imza” ile imzalayarak kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi kullanarak Şirketimizin aşağıdaki adresine gönderebilirsiniz veya (iv) Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formunu Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimizin aşağıdaki adresine gönderebilirsiniz. 


Taleplerinizi Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.     
Saygılarımızla, 


DOĞUŞ D EXPERT EKSPERTİZ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş. 
İLETİŞİM BİLGİLERİ 
E-posta adresi:  dexpert.kvkk@tuvturk.com.tr 
Kep adresi: dexpert@hs02.kep.tr   
İnternet adresi: https://www.dexpert.com.tr/ 
Mersis No: 0309073518100001 
Adres: Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No: 21 Seba Ofis Bulvar B Blok 34396 Sarıyer / İstanbul 

Bizi Takip Edin
Bize Ulaşın
0850 223 56 00
D Expert logo
tüvsüd
doguslogo
bridgepointlogo
D Expert® ALL RIGHTS RESERVED