Logo
Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu

GENEL AÇIKLAMALAR:6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda (“Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerinin (“Veri Sahibi”), Kanun'un 11. maddesinde kişisel verileri ile ilgili tanınan hakları kullanabileceği ve bu hakları kullanmak için Veri Sorumlusuna başvurması gerektiği düzenlenmiştir.
Kanunun 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca; veri sorumlusu sıfatıyla Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (“D EXPERT” veya “Şirket”) bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.


BAŞVURU YOLU:Bu çerçevede "yazılı" olarak Şirketimize yapılacak başvuruların;


(i)       Eksiksiz olarak doldurulmuş işbu Başvuru Formunun ıslak imzalı bir kopyasını, kimlik tespitini sağlayacak belgeler ile birlikte, Şirketimize bizzat elden teslim etmek suretiyle,
 
(ii)     Eksiksiz olarak doldurulmuş işbu Başvuru Formunun ıslak imzalı bir kopyasını "Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No: 21 Seba Ofis Bulvar B Blok 34396 Sarıyer / İstanbul" adresine noter vasıtasıyla göndermek suretiyle


(iii)    Eksiksiz olarak doldurulmuş işbu Başvuru Formu’nu 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalayarak  dogusdexpert@hs02.kep.tr  adresine Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla göndermek suretiyle,


(iv)    Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiyle
tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.


Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaşacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgi verilmektedir.

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Şahsen başvuru

 

(Başvuru sahibinin bizzat gelerek ıslak imzalı formu ve kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)

 

 

Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No: 21 Seba Ofis Bulvar B Blok 34396 Sarıyer / İstanbul

 

Zarfın üzerine "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi" yazılacaktır.

 

Noter vasıtasıyla başvuru

Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No: 21 Seba Ofis Bulvar B Blok 34396 Sarıyer / İstanbul

Tebligat zarfına "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi" yazılacaktır.

 

Güvenli Elektronik İmza kullanılması suretiyle başvuru

 

dexpert@hs02.kep.tr 

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiyle başvuru

 

 

dexpert.kvkk@tuvturk.com.tr

 

 

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.


Kurul’un başka bir başvuru yöntemi belirlemesi halinde bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır.
 
Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanun'un 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebinizin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren "en kısa sürede ve en geç otuz gün (30) içinde" ücretsiz olarak yanıtlanacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
 
Yanıtlarımız ilgili Kanun'un 13. maddesi hükmü uyarınca yazılı veya elektronik ortamda tarafınıza ulaştırılacaktır.

Başvuru sahibinin tanınmasına ve başvurusu ile ilgili kendisiyle iletişim kurulmasına ilişkin bilgiler:
 

Ad ve Soyad

:

TC Kimlik Numarası

:

Pasaport Numarası

(Yabancılar için)

:

Uyruğu

(Yabancılar için)

:

Telefon Numarası

:

Adres

:

E-posta

:

Faks Numarası

:

 
Talebinizin değerlendirilebilmesi için bu formun ve talebinizin niteliğine göre sizlerden istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda Kanun'un 13. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen sürenin işlemeyeceğini önemle bilginize sunarız.


Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla bilgi edinme başvurunuzun ulaşmasının ardından Şirketimiz, veri sahibi olduğunuzu teyit etmek amacıyla sizinle iletişime geçebilecek, bu hususta sizlerden bazı bilgi ve belgeler talep edebilecektir. Başvuru Formu kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve/veya güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması (ör. kimlik ve yetki tespiti yapılamaması) halinde Şirketimiz bu gibi taleplerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.


Kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizin Şirketimiz tarafından daha iyi anlaşılabilmesi ve size dönüş sağlanabilmesi amacıyla aşağıdaki tabloyu doldurmanızı, konuya ilişkin bilgi ve belgeler varsa ise bunları da başvuruya eklemenizi rica ederiz.
 

Bizi Takip Edin
Bize Ulaşın
0850 223 56 00
D Expert logo
tüvsüd
doguslogo
bridgepointlogo
D Expert® ALL RIGHTS RESERVED